Kontakt

 • Shumei Berlin

  Johanniter Str. 7

  10961 Berlin

   

  Takashi Hoshiyama

  Leiter von Shumei

  Deutschland Berlin

   

  Tel: +49 (30) 85 99 49 99

  Mobil: +49 (173) 1685583

  Fax: +49 (30) 85 40 53 15

   

  Email:

  berlin(at)shumei.eu

  hoshiyama(at)shumei.eu

 • Shumei Frankfurt 

  Thomas-Mann-Str.1

  60439 Frankfurt am Main

   

  Seiji Tajima

  Sensei/Leiter von Shumei Deutschland

   

  Tel: +49 (69) 57 00 01 23

  Mobil: +49 (173) 65 32 552

  Fax: +49 (69) 57 63 50

   

  Email:

  frankfurt(at)shumei.eu

  tajima(at)shumei.eu

   

   

   

 • Shumei Farm Steinfurth

  Steinfurther Hauptstr. 7

  61231 Bad Nauheim-Steinfurth

   

  Toshihito Iimuro

  Leiter von Shumei Steinfuth

   

  Tel: +49 (60) 32 94 93 183

  Mobil: +49 (173) 39 67 701

  Fax: +49(60) 60 32 34 89 61

   

  Email:

  steinfurth(at)shumei.eu

  saito(at)shumei.eu